Emirto.nl - homepage
Wie is emirto?
ir. Emirto Rienhart MCD (Tilburg, 1972) heeft na het afronden van zijn opleidingen Architectuur en Volkshuisvesting aan de TU Delft gewerkt als manager en adviseur voor diverse adviesbureaus, overheden (Rijk, provincies, gemeenten) woningcorporaties en commerciële vastgoed- en gebiedsontwikkelaars. Daarnaast was hij commissaris bij een woningcorporatie.​ Emirto heeft in 2007 de postdoctorale opleiding tot Master City Developer (MCD) aan de Erasmus Universiteit met succes afgerond.

Wat doet emirto?
Emirto concentreert zijn werkzaamheden op het managen en adviseren van duurzame vastgoed- en gebieds(her)ontwikkelingen. De nadruk ligt daarbij op de vroegere fasen van het ontwikkelingsproces. Een integrale aanpak is het uitgangspunt. De aanpak kenmerkt zich verder door creativiteit (denken buiten de kaders), verbinden van partijen, het inspireren en stimuleren van betrokkenen en een grote doortastendheid.